In memoriam Zuster Gertrudis

In huize Ave Maria in Geulle overleed op 5 juni 2018 zuster Gertrudis Huts, in de leeftijd van 103 jaar.

Lange tijd woonde zij in de communiteit van de Zusters van Christus Verlosser in Stramproy. Toen hier het klooster in 2001 werd opgeheven, verhuisde ze met haar medezusters naar Geulle. Ondanks sterke achteruitgang in het gezichtsvermogen is ze zich tot op zeer hoge leeftijd nog bewust gebleven van verleden en heden. Dat haar toekomst nu bij God thuis moge zijn.

We wensen haar familie en haar medezusters veel sterkte toe.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 9 juni 2018 vanuit de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria te Moorveld-Geulle.