Guido Kessels nieuwe pastoor van Gennep

De bisschop van Roermond heeft de herderlijke zorg voor de parochies H. Martinus en H. Norbertus te Gennep toevertrouwd aan de zeereerw. heer Guido Kessels, afkomstig uit Stramproy. Hij volgde de afgelopen twee jaren een vervolgstudie in de spiritualiteit aan de pauselijke universiteit Santa Croce te Rome; die studie heeft hij in juni magna cum laude afgesloten.

Er is nog juist tijd om te verhuizen vanuit Rome, want zijn verwelkoming vindt plaats op zondag 3 juli a.s.; daar is een plechtige eucharistieviering in de St. Martinuskerk (Martinushof 2) om 10.00 uur, waarna gelegenheid om hem te feliciteren in de pastorietuin. We wensen Guido een stralende dag toe en Gods zegen over zijn nieuwe levensperiode!

Guido volgde de priesteropleiding aan het Groot-Seminarie Rolduc (Kerkrade) en ontving de priesterwijding in 2008. Enkele jaren was hij samen met zijn tweelingbroer Marc lid van het (van oorsprong Argentijnse) Instituut van het Mensgeworden Woord.

Niet alleen Guido, maar ook Marc kan de studie even achter zich laten. Marc slaagde eveneens magna cum laude voor zijn tweejarige studie in de dogmatiek; de komende twee jaren zal hij verder studeren in de liturgie, eveneens in Rome.