Goede week

We beginnen de Goede Week heel blijmoedig: net zoals de mensen destijds in Jeruzalem Jezus hebben verwelkomd als Koning, willen wij Hem ook begroeten in onze kerken, in onze harten. Maar hoe vergankelijk is het gejuich van mensen … na de blijdschap van Palmzondag klinkt al het Lijdensverhaal.