Goede Week en Pasen 2014

Het Lijdensverhaal kent immense tegenstellingen: nu eens zijn er grote massa’s mensen rondom Jezus (om hem toe te juichen, maar later ook om hem uit te jouwen), dan weer blijft een klein groepje vrouwen en slechts één apostel bij Jezus.

En er zijn de figuranten. Simon van Cyrene is er één van. In de Maria Mater Kring hielden we een overweging over zijn persoon. Hoe is het om onvrijwillig geroepen te worden, het kruis van een ander te helpen dragen? Wat doet het met je, wanneer het lijden van een ander inbreuk maakt op je eigen planning? Hoe kan het gebeuren, dat de weerzin tegen het lijden van anderen omslaat in devotie en toewijding? Simon van Cyrene leefde lang geleden. Maar wie ervoor openstaat, is nu zelf die Simon. Ook in 2014.