Welkom in ons parochiecluster

Fijn dat u de weg naar onze parochies weet te vinden!

Kijk nu op >> Parochies >> Altweerterheide:
Help mee met de inrichting van kerkhof en urnenmuur – koop een Groencertificaat!

13 – 18 augustus 2017
Unieke reis vanuit ons parochiecluster:
In de sporen van Luther

Op 31 oktober 1517 bevestigde de Duitse monnik Martin Luther zijn 95 stellingen aan de kloosterpoort in Wittenberg. 500 Jaar later bezoeken we de plaatsen waar de Reformatie begon:

  • in Erfurt bracht Luther zijn jeugd door;
  • in Wittenberg was hij monnik;
  • in Eisenach dook hij een jaar lang onder in de Wartburg, waar hij de Bijbel in het Duits vertaalde;
  • in Weimar heeft hij jarenlang zijn nieuwe leer verkondigd.

Onder begeleiding van pastoor H. Notermans (Stramproy) en dr. D. Rohling (docent filosofie aan het Groot-Seminarie Rolduc) overwegen we zijn levensgeschiedenis en zijn gedachten op historische plaatsen in Thüringen en Sachsen.

N.B. Doordat de boekingsvoorwaarden van treintickets en hotels gunstiger zijn dan we dachten, kunnen we de inschrijftermijn verruimen, en wel tot 1 juli 2017 . Daarbij geldt wel: vol = vol.

Klik hier voor de speciale folder met alle informatie en opgavemogelijkheid:  folder Lutherweg

 

 

Klik op de pagina ‘Nieuws’ voor de nieuwe tekst van het Onze Vader en voor alle info over de pelgrimstochten in 2017.

Vastenactie 2017

De opbrengst van de vastenactie 2017 gaat naar een project van pater Johan Visser  (streefbedrag € 5000,00) en twee projecten van pater Jo Kuppens (streefbedrag € 4000,00 en € 3000,00). Dat doen we samen met de parochies van Weert-Zuid, (Keent,
Moesel en Leuken) en de clusterparochies Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek, Tungelroy en Kelpen-Oler.
Het project van pater Johan Visser betreft de aanschaf van 25 computers voor het Don Bosco Center van Poipet Cambodja, Zuid–Oost Azië. Dit center is een lager en middelbare school met 350 arme en weeskinderen en een technische afdeling met 80 studenten.
Het eerste project van pater Jo Kuppens betreft de aanschaf van nieuwe boeken,  e-readers en aanvullend meubilair voor het studiecentrum Center for Social Concern in Malawi, Afrika.
Het tweede project betreft dakbedekking (spanten en dakplaten) voor een aantal lokalen in een plattelandsgemeente Mponela, Malawi.
Pater Jo Kuppens is geboren in 1942 aan de Maaspoort 17 in Weert. Hij is als directeur
verbonden aan het Centre For Social Concern in Malawi.
Door uw bijdrage aan deze vastenactie ondersteunen we de projecten in Cambodja
en Malawi.
Hiervoor onze welgemeende dank!

De besturen van de parochies en hun missiecomités

 

In de Veertigdagentijd bidden we elke dondermorgen (2 mrt – 13 apr) om 08.30 uur het morgengebed in de dagkapel in Stramproy. Daarna is er een sober ontbijt, waarbij we samen een tekst overwegen uit de encycliek ‘Evangelii Gaudium’. Daarin schrijft paus Franciscus over de vreugde van het christendom. Wie nog niet eerder meedeed, hoeft niet te aarzelen; de tekst is heel toegankelijk. We eindigen telkens om 09.30 uur.

De datum van de eerste Communie in Tungelroy is in onderling overleg verschoven. Ga naar de agenda.

STRAMPROYER NIEUWS VAN DE BIRGITTINESSEN

Tien jaar geleden gebeurde er iets bijzonders aan de Maasstraat in Weert. Het bekende klooster van de zusters Birgittinessen werd tot dan geleid door de overste zr. M. Schreurs (afkomstig uit Stramproy), maar ging een nieuwe fase in met de komst van enkele zusters, die niet langer een contemplatief leven leidden (‘slotklooster’), maar juist het contemplatieve gebedsleven en intensief gemeenschapsleven combineren met een apostolaat van oecumenische gastvrijheid. Deze zusters beheren sindsdien een gastenkwartier, waar al veel mensen van binnen en buiten de regio te gast waren, en ze zetten zich in voor catechese aan diverse groepen in ons dekenaat. Maar u kunt er ook terecht voor een luisterend oor, extra vorming, het meebidden van de getijden of het vieren van de eucharistie. Beide takken van Birgittijns kloosterleven zijn sindsdien verenigd onder één dak en vormt een gemeenschap van tien zusters.

Tot deze kloosterorde vpostulante-irene-de-winteran de Birgittinessen is nu opnieuw iemand uit Stramproy toegetreden: Irene de Winter. Op vrijdag 23 september (feestdag van Pater Pio) begon zij het postulaat bij de Birgittinessen te Weert; ze ontving die dag de constituties van de orde en is sindsdien postulante.

In de voorbije drie maanden heeft Irene als gast al kennisgemaakt met het leven van de Birgittinessen. Wie haar vraagt, of zij niet in een leegte is gevallen, krijgt het tegendeel te horen: ‘Er is heel veel te doen. We bidden samen morgen-, middag- en avondgebed, vieren elke dag de H. Eucharistie en er is veel werk in de keuken en het gastenkwartier. Daarnaast ga ik ook verder met mijn studie theologie aan de universiteit in Utrecht.’

In de voorbije jaren was Irene actief binnen het jongerenwerk van het bisdom Roermond en enthousiast lid van de jongerengroep in Stramproy en later de dekenale Jongerengroep. De lijntjes worden niet doorgeknipt: de jongerengroep heeft haar activiteiten vopostulante-irene-constitutiesor dit studiejaar verlegd van ’t Österke naar het gastenkwartier van de Birgittinessen, zodat zuster Irene erbij kan zijn!

We wensen Irene van harte proficiat met deze moedige stap, en bidden voor haar (en ook voor de thuisblijvende familie) om Gods zegen en inspiratie!

 

ZONDAG 2 OKTOBER – FIETSTOCHT JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid organiseerde de Paus Franciscus-groep van ons parochiecluster een bijzondere fietstocht. Een groep sportievelingen van binnen en buiten ons cluster was stevig onderweg en maakte maar liefst zeven stops. Zevenmaal stonden we stil bij de werken van barmhartigheid zoals Jezus ze in het evangelie beschrijft (de hongerigen te eten geven, de zieken bezoeken, etc.), die telkens werden toegelicht door vrijwilligers en professionals uit ons parochiecluster, vanuit hun persoonlijke bezieling.

  • Wie zorgen ervoor dat er elke dag gezond drinkwater uit de kraan komt? Hoe werkt zoiets?
  • Wat doet de Voedselbank? Voor wie is ze bedoeld, hoe gaat het in zijn werk?
  • Wat doet een vluchtelingencoach?
  • etc.

20161002_164626 20161002_154524 20161002_151034 20161002_151019 20161002_140408 20161002_144742

 

 

TERUGBLIK ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM PASTOOR NOTERMANS

_DSC6997Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de prachtige viering van mijn zilveren priesterjubileum, afgelopen zondag bij Scouting Tungelroy. Wat was het allemaal fantastisch! Te beginnen met een zeer feestelijke H. Mis, in concelebratie met mijn twee voorgangers de pastoors Mutsaerts en Bergsma en tevens pater Jan Bonten (die zelf een paar weken geleden zijn gouden priesterjubileum had gevierd). De prachtige muziek van maar liefst zes koren (de vier parochiekoren, Sing4U en het Taizé-koor) bracht ons in de juiste stemming, nog versterkt door de Harmonie van het H. Hart (Altweerterheide). Later op de dag lieten ook de fanfares van Tungelroy en Stramproy uitgebreid van zich horen. Gaandeweg werd het weer wel wat ongunstig, maar dat was geen enkel probleem dankzij de prachtige tenten van Scouting Tungelroy. Iedereen zat droog en iedereen was betrokken. Alles liep als een trein, mede dankzij de enthou_DSC6998siaste feestcommissie, gevormd vanuit de vier kerkbesturen, en natuurlijk de talloze vrijwillig(st)ers die op zondag, maar ook de dagen ervoor, handen vol werk hadden aan de opbouw en inrichting van het mooie feestterrein; dit gaf een heel bijzondere glans aan deze dag! De kosters, misdienaar, vrijwilligers van Scouting, degenen die de workshops leidden, de dames van LKV, Zij-Actief, Oaj Kuukes, de Bokkeriejers, alles ging hand in hand met de professionals van ’t Opsjupperke, en met de hun bekende vriendelijkheid hebben ceremoniemeesters Annelies Hermens en Paul Moonen de feestdag uitnodigend aan elkaar gepraat. Mede namens mijn familie mag ik u zeggen, hoezeer we onder de indruk zijn van uw samenwerking en enthousiasme. Heel hartelijk dank daarvoor!

En er waren natuurlijk de vele parochianen uit onze vier parochies en ook van daarbuiten. U heeft zich _DSC6999niet laten afschrikken door de weersverwachting, maar hebt er allemaal samen een hartverwarmende dag van gemaakt! Heel veel dank voor uw bemoedigende woorden, uw mondelinge en schriftelijke felicitaties, uw aanwezigheid, uw gebed en al uw cadeaus – zoals beloofd gebruiken we die voor ondersteunende activiteiten van onze vrijwilligers.

 

uw pastoor H. Notermans

 

 

Vanaf 1999 proberen we als parochies meer naar elkaar toe te groeien, onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid’. Geheel in lijn met het bisdom Roermond proberen we de kerken in de dorpen open te houden, maar dat lukt alleen met uw medewerking – materieel en vooral spiritueel.

Stramproy

Zondag:09.30u
Vandaag: 19.00u
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:19.00u
Donderdag:10.30u in zorgcentrum
Vrijdag:19.00u
Zaterdag:Geen mis

Altweerterheide

Zondag:11.00u
Vandaag: Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vrijdag:09.30u 2e vrijdag
Zaterdag:Geen mis

Tungelroy

Zondag:Geen mis
Vandaag: Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vrijdag:Geen mis
Zaterdag:17.30u

Swartbroek

Zondag:Geen mis
Vandaag: Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vrijdag:Geen mis
Zaterdag:19.00u (tweewekelijks)